Co to znaczy, że terapeuta pracuje w pewnym podejściu terapeutycznym?

Psychologia nie jest jednolitą dziedziną wiedzy. Jeśli ktoś nie ma styczności z psychologią to może być mu trudno zorientować się w wielości zagadnień i podejść. Tymczasem w psychologii mamy wiele mikro-teorii wyjaśniających dane zjawisko. Czasami teorie te będą się wzajemnie uzupełniały, ale zdarza się, że są wzajemnie sprzeczne.
Podejścia terapeutyczne mają u podstaw teorie psychologii ogólnej. Psychoterapia, przez osoby, które nie zajmowały się zawodowo psychologią, może się kojarzyć z psychoanalizą, która historycznie była pierwszą dużą szkołą psychoterapii. W latach 50-tych XX wieku pojawiły się jednak nowe kierunki psychoterapii. Więcej o terapii poznawczo-behawoiralnej można przeczytać więcej między innymi na stronach: psychoterapia poznawczo-behawioralna oraz jak pracuję.