Co to znaczy, że terapia poznawczo-behawioralna jest terapią opartą na dowodach naukowych?

W podejściu poznawczo-behawioralnym bardzo duży nacisk kładzie się na badanie skuteczności terapii. W podejściu poznawczo-behawioralnym korzysta się z różnych możliwości sprawdzenia skuteczności w badaniach: korelacyjnych, eksperymentalnych czy quasi-eksperymentalnych itp.
Jedną z najsilniejszych metod testowania skuteczności terapii jest przeprowadzenie eksperymentu. W tym celu opracowuje się protokół terapeutyczny, który określa jak powinna wyglądać terapia w przypadku danego obszaru problemowego. W protokole terapeutycznym są zawarte informacje dotyczące ilości sesji, czasu trwania sesji, zagadnień, które powinny być omówione w ramach kolejnych spotkań. Jedna z tych grup uczestniczy w terapii poznawczo-behaiwioralnej określonej w protokole terapeutycznym, inne grupy korzystają z innej formy pomocy Po pewnym czasie badacz sprawdza, która z grup najlepiej poradziła sobie z danym problemem. Porównując wyniki grup określa się, które z form pomocy były skuteczniejsze od pozostałych. Tego typu badania zostały przeprowadzone dla określenia skuteczności terapii m.in.: depresji, zaburzeń lękowych, PTSD, zaburzenia obsesyjno kompulsyjnego i tu terapia poznawczo-behawioralna uzyskała bardzo wysokie wyniki skuteczności w porównaniu do innych metod.