Czy przekazane przeze mnie informacje są poufne?

TAK. Jest to podstawowa zasada w psychoterapii zawarta również w Kodeksie Etyki Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, którego jestem członkiem. Warto też podkreślić, że jako psycholog i psychoterapeuta jestem zobowiązana do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa zgodnie z  Ustawą o zawodzie psychologa i Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Wszystkie informacje jakie klient przekaże mi w trakcie sesji są poufne i nie zostaną przekazane nikomu innemu.Od tej zasady jest jeden wyjątek: zagrożenie życia lub zdrowia mojego klienta lub osoby z jego najbliższego otoczenia.