Czy są jakieś wyjątki od zasady poufności?

TAK. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dowiem się, że zagrożone jest życie lub zdrowie mojego klienta albo życie lub zdrowie osoby z jego otoczenia. Wówczas mam prawo powiadomić stosowne służby np.: wezwać pomoc medyczną.

Mam też prawo konsultować pewne kwestie z superwizorem, czyli wyszkolonym psychoterapeutą, ale wówczas ukrywam wszelkie dane osobowe klienta. Poza tym superwizor również jest obowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
Warto też pamiętać o jednej ważnej kwestii. Jeśli korzystamy z konsultacji on-line, to zarówno ja jak i mój klient mamy obowiązek zadbać o bezpieczeństwo i poufność.