Czy w terapii mogą brać udział osoby poniżej 18-tego roku życia?

Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w terapii tylko za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.