Czym jest protokół terapeutyczny?

Protokół terapeutyczny mówi terapeucie jakie zagadnienia powinny być poruszone na kolejnych sesjach i podpowiada możliwe sposoby rozwiązania poszczególnych problemów. Dzięki temu terapeuta ma pewność, że nie opuścił żadnego z ważnych tematów jakie powinny zostać omówione z klientem. Protokół jest też punktem odniesienia, pozwalającym ocenić, czy terapia przebiega w odpowiednim tempie, czy nie jest za szybka lub za wolna.