Ile czasu trwa terapia?

Zwykle na 2-3 spotkaniu wspólnie z klientem formułuję cel terapii. Jasno sprecyzowany cel pozwoli mi określić ile będzie potrzebnych spotkań żeby uzyskać poprawę lub osiągnąć to, co zaplanowaliśmy. Zwykle spisuję na kartce zarówno cel oraz przewidywaną ilość spotkań. W trakcie terapii będziemy monitorować czy przy danym tempie pracy ustalony cel udaje się osiągnąć.
Dla poszczególnych problemów liczba spotkań będzie różna. W podejściu poznawczo behawioralnym terapeuta w swojej pracy zwykle korzysta z protokołów terapeutycznych, które określają długość terapii dla każdego z obszarów problemowych. I tak jeśli klient cierpi na depresję o umiarkowanym nasileniu, to będzie to ok .12 sesji terapeutycznych, dla zaburzeń lękowych (nerwic) ta liczba została określona na ok. 16 sesji, zaburzenie PTSD to ok.12 sesji. Z tego powodu terapia poznawczo-behawioralna jest często określana mianem terapii krótkoterminowej. Ale zdarzają się też w podejściu poznawczo-behawioralnym terapie dłuższe szczególnie jeśli problem długo narastał. Do jednej z dłuższych form terapii należy terapia zaburzenia osobowości borderline, która może trwać od 2 do 4 lat.