Jakich zasad bezpieczeństwa powinniście Państwo przestrzegać?

W celu zapewnienia jak największej poufności spotkania i bezpieczeństwa proszę, żebyście Państwo:

  • korzystali z komputera zabezpieczonego hasłem,
  • łączyli się ze mną z własnego konta Skype lub GG, niedopuszczalne jest w tym celu korzystanie z konta innej osoby np.: partnera, przyjaciela czy znajomego,
  • nie udostępniali innym osobom hasła o konta Skype oraz GG,
  • dbali o to, żeby w pomieszczeniu, z którego się łączycie nie przebywały osoby trzecie,