Moduły w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Uniwersytet SWPS, I Stopień szkolenia

 • Wprowadzenie do psychoterapii poznawczej i behawioralnej, dr n. hum. E.Pragłowska, dr n. med. A.Popiel
 • Terapia Behawioralna, dr Magdalena Skotnicka
 • Psychopatologia,  dr n.med. Agnieszka Popielarczyk
 • Diagnoza Psychologiczna,   mgr Ida Derezińska, dr E Pragłowska
 • Zaburzenia osobowości, dr E.Pragłowska
 • Techniki modyfikacji schematów poznawczych, mgr. S Pieńkowska, mgr M Kucińska
 • Techniki poznawcze, Techniki relaksacyjne, mgr.I Derezińska, P Habrat
 • Terapia poznawczo-behawioralna depresji i zaburzeń nastroju, Prof. Eduardo Keegan
 • Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży; Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), mgr Ida Derezińska
 • Zaburzenia lękowe – fobie: proste, napady paniki, fobia społeczna u dorosłych, dzieci i młodzieży. Zaburzenie lękowe uogólnione, mgr Ida Derezińska
 • Zaburzenia odżywiania, mgr Małgorzata Bielak
 • Borderline, Prof. Eduardo Keegan
 • Uzależnienia, dr hab. J.Chodkiewicz
 • Schizofrenia, Tiki, dr Artur Wiśniewski
 • PTSD, dr n. med. A.Popiel
 • Zaburzenia eksternalizacyjne; ADHD dorosłych, dr Magdalena Skotnicka-Chaberek
 • Terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu, dr Joanna Dudek
 • Terapia rodzin, prof. Yona Teichman
 • Zaburzenia seksualne, Daniel Cysarz
 • Prawne aspekty psychoterapii, Agnieszka Fiutak