Nazywam się Magdalena Tylko. Jestem psychologiem i psychoterapeutką (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 544). Pracuję w nurcie  terapii poznawczo-behawioralnej, ponieważ jest to metoda psychoterapii o udowodnionej naukowo skuteczności. Jeśli utraciliście Państwo radość życia, nie radzicie sobie z trudnymi emocjami lub znaleźliście się Państwo w trudnej sytuacji życiowej, zapraszam do kontaktu.

Magdalena Tylko Po POMOC, psycholog psychoterapeuta

MOI KLIENCI W moim gabinecie psychoterapii na Warszawskim Zaciszu (Targówek) oraz w gabinecie psychoterapii on-line pomagam osobom, które mają poczucie, że w ich życiu dzieje się coś niepokojącego: przeżywają silny lęk, utraciły radość życia, nie radzą sobie z emocjami i stresem, mają trudności w relacjach interpersonalnych. Często tak się dzieje w przypadku osób doświadczających depresjicierpiących na zaburzenia lękoweagorafobię i napady paniki, takich, które doznały traumy (zespół stresu pourazowego, PTSD),  uzależnionych od alkoholu lub pewnych zachowań, czy mających problemy z kontrolowaniem jedzenia. Pracuję też z osobami, które mają trudności z nawiązywaniem relacji z innymi, stresują się w sytuacjach społecznych czy postrzegają siebie jako nieśmiałe,w tym również z takimi, które cierpią na fobię społeczną. Pomagam też osobom cierpiącym na fobię specyficzną tj.: takich które odczuwają silny lęk w kontakcie z jakimś przedmiotem, zwierzęciem, miejscem. Do mojego gabinetu zapraszam też osoby, którym  trudno jest zdefiniować problem ale czują rozczarowane swoim życiem.

PROFESJONALNA WIEDZA Ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe dla praktykujących psychoterapeutów w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS pod kierownictwem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel. To jedne z najbardziej zasłużonych w Polsce, dla nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej badaczki i terapeutki. W trakcie studiów omawiane są wszystkie najważniejsze obszary wiedzy dotyczące zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz związane z nimi sposoby pracy jakie stosuje się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Moduły w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszkieszki Popiel
 • Wprowadzenie do psychoterapii poznawczej i behawioralnej, dr n. hum. E.Pragłowska, dr n. med. A.Popiel
 • Terapia Behawioralna, dr Magdalena Skotnicka
 • Psychopatologia,  dr n.med. Agnieszka Popielarczyk
 • Diagnoza Psychologiczna,   mgr Ida Derezińska, dr E Pragłowska
 • Zaburzenia osobowości, dr E.Pragłowska
 • Techniki modyfikacji schematów poznawczych, mgr. S Pieńkowska, mgr M Kucińska
 • Techniki poznawcze, Techniki relaksacyjne, mgr.I Derezińska, P Habrat
 • Terapia poznawczo-behawioralna depresji i zaburzeń nastroju, Prof. Eduardo Keegan
 • Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży; Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), mgr Ida Derezińska
 • Zaburzenia lękowe – fobie: proste, napady paniki, fobia społeczna u dorosłych, dzieci i młodzieży. Zaburzenie lękowe uogólnione, mgr Ida Derezińska
 • Zaburzenia odżywiania, mgr Małgorzata Bielak
 • Borderline, Prof. Eduardo Keegan
 • Uzależnienia, dr hab. J.Chodkiewicz
 • Schizofrenia, Tiki, dr Artur Wiśniewski
 • PTSD, dr n. med. A.Popiel
 • Zaburzenia eksternalizacyjne; ADHD dorosłych, dr Magdalena Skotnicka-Chaberek
 • Terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu, dr Joanna Dudek
 • Terapia rodzin, prof. Yona Teichman
 • Zaburzenia seksualne, Daniel Cysarz
 • Prawne aspekty psychoterapii, Agnieszka Fiutak

Ukończyłam studia na kierunku Psychologia z rozszerzonym modułem Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej i Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej , Association for Contextual Behavioral Science oraz  jednym z założycieli  Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej Dodatkowo pogłębiam wiedzę i doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Jednym z ważniejszych działań jakie obecnie podejmuję w celu zwiększania moich kompetencji jest wzięcie udziału w szkoleniu w terapii dialektyczno-behawioralnej, DBT Foundational Training, Behavioral Tech oraz Greek Association of Behavioural Research w Atenach w 2018 roku. Po szkoleniu mam możliwość konsultowania mojej pracy ze specjalistami z Behavioral Tech (to instytucja szkoleniowa założona przez M.Linehan, autorkę terapii dialektyczno-behawioralnej, DBT)

Konferencje i szkolenia
 • Szkolenie w terapii dialektyczno-behawioralnej, DBT Foundational Training, Behavioral Tech oraz Greek Association of Behavioural Research, Ateny 2018 (5 dniowy trening oraz półroczne konsultacje w zespole DBT)
 • Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, PTTPB, rok 2018
 • Konferencja, Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?, rok 2018
 • Wstęp do DBT, Szkolenie z Prof. Martinem Bohusem, rok 2017
 • II Poznańska konferencja ACT, Tearpii Akceptacji i Zaangażowania, rok 2016
 • Międzynarodowy Kongres Wielość w Jedności PTTPiB, rok 2016
 • The 3rd European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) Conference, rok 2015
 • XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej,  rok 2015
 • Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice (dla profesjonalistów), przygotowanie do prowadzenia warsztatów i pracy z rodzicami dzieci w wielu 3-6 lat, rok 2013
 • Wywiad motywujący, Akademickie Centrum Psychoterapii w Warszawie przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, rok 2013
 • I sympozjum Psychologia i Psychoterapia: Mechanizmy i zjawiska psychoterapii w świetle badań psychologicznych Akademickie Centrum Psychoterapii, rok 2011
 • Forum prezentacji ruchu pomocowego telefonów zaufania w Polsce. Różne doświadczenia, różne kierunki rozwoju. Fundacja Etoh,  rok 2011

DOŚWIADCZENIE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPEUTYCZNE

STAŻ W SZPITALU WOLSKIM NA KLINICZNYM ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM  Od października 2017 roku odbywam staż na Klinicznym oddziale psychiatrycznym w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego Szapitala Wolskiego w Warszawie. Współpracuję w zespole lekarzy i psychologów w ramach przeprowadzania diagnozy oraz służę wsparciem psychologicznym przebywającym na oddziale pacjentom.

STAŻ W SZPITALU WOLSKIM NA ODDZIALE DZIENNYM PSYCHIATRYCZNYM Od stycznia do kwietnia 2017 roku odbyłam staż na Oddziale dziennym psychiatrycznym w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego Szapitala Wolskiego w Warszawie. Współpracowałam w zespole certyfikowanych psychoterapeutów w  ramach prowadzonej na oddziale poznawczo-behawioralnej terapii grupowej z elementami terapii schematu.

PROGRAM TRAKT Pracowałam w zespole terapeutów prowadzących terapię osób z PTSD w ramach programu naukowo badawczego TRAKT  realizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego PTSD: Diagnoza –Terapia – Profilaktyka. Trakt to bezpłatny program terapeutyczny dla wszystkich, którzy doświadczyli wypadków komunikacyjnych i zmagają się z zespołem stresu pourazowego. Program przeznaczony jest dla uczestników oraz świadków wypadków, a także tych, którzy stracili bliskich na skutek zdarzeń komunikacyjnych. Dzięki temu programowi już kilkuset pacjentów pozbyło się objawów PTSD. Więcej wiadomości można znaleźć na  stronie programu oraz profilu na faceboku.

TELEFON INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 116 123 Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywałam w telefonie dla osób w kryzysie emocjonalnym 116 123. W trakcie pracy tam miałam możliwość pomagać osobom borykającym się z różnymi problemami: w relacjach osobistych, w szkole, w pracy zawodowej oraz osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne

 

AKTUALNE PROJEKTY 

ZAŁOŻENIE I PRACA NA RZECZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DBT Jestem członkiem założycielem i pracuję na rzecz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT). Naszym celem jest rozpowszechnianie psychoterapii Dialektyczno-Behawioralnej i zmniejszanie stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne. Chciałabym, żeby ta forma terapii stała się dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują. .W swojej pracy korzystam z dorobku i protokołów z nurtu Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (Dialectical Behavior Therapy – DBT). Jest to niezwykle spójny system pracy z pacjentem oparty na wieloletnich badaniach naukowych i doświadczeniu klinicznym. Pracując w nurcie DBT mamy z jednej strony możliwość i przestrzeń na akceptację bardzo trudnego doświadczenia klienta oraz sposoby na wprowadzenie konkretnych zmian w jego życiu, które pozwalają zmniejszyć cierpienie i zwiększyć możliwość samorealizacji. Niestety ta forma terapii nie jest zbyt popularna w Polsce.

Konkretne działania

Konferencja Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?

byłam członkiem komitetu organizacyjnego konferencji. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu, specjalistów z za granicy, oraz wolontariuszy, udało nam się przybliżyć problemy pacjentów z zaburzeniem osobowości z pogranicza szerokiej grupie specjalistów

Family Connections

Obecnie jestem zaangażowana we wprowadzanie do Polski programu Family Connections – programu wsparcia i treningu dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza, więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na stronie: ptdbt.pl/dlarodzin

Zespoły konsultacyjne DBT

Zespoły konsultacyjne DBT – w nurcie terapii DBT, bardzo ważnym elementem jest stworzenie takiego środowiska, w którym pacjent jest w stanie wprowadzić zmiany do swojego życia. W DBT przyjmuje się, że terapeuta, aby był skutecznym potrzebuje konsultacji. W ramach PTDBT biorę udział w pracy dwóch takich zespoł

SUPERWIZJA  I ETYKA Dbając o bezpieczeństwo moich klientów, jakość diagnozy i terapii pracuję pod superwizją certyfikowanych specjalistów. W swojej pracy kieruję się zasadami kodeksu etyczny terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Swoich klientów traktuję z szacunkiem i empatią, pamiętając, że psychoterapia ma przynieść oczekiwany przez nich efekt w określonym czasie.

SZACUNEK I SKUTECZNOŚĆ

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest to system wiedzy i praktyki klinicznej, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych. Jednak tym, co równie ważne, jest wynikający z założeń tego nurtu psychoterapii szacunek dla klienta. Z tego powodu podejście to jest mi szczególnie bliskie. Osoba, która do mnie przychodzi, to dla mnie równorzędny partner w rozmowie. Z tego względu, nie podaję gotowych interpretacji zachowań i problemów, ale koncentruje się na zrozumieniu tego, co przeżywa mój klient. Cele terapii, sposób ich osiągnięcia zawsze uzgadniamy wspólnie. Dbam o to, żeby proces terapii był jasny i zrozumiały. Wszystko, co się dzieje w trakcie sesji  jest wyjaśniane przeze mnie w przystępny sposób. Na jednym z pierwszych spotkań określam ile czasu może trwać terapia tak, żeby klient mógł w pełni świadomie podjąć decyzję o rozpoczęciu pracy ze mną.

ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH:

ZAŚWIADCZENIA Z WAŻNIEJSZYCH SZKOLEŃ  W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ ORAZ NOWYCH NURTÓW TERAPEUTYCZNYCH TERAPII DIALEKTYCZNO-BEHAWIORALNAJ (DBT) ORAZ TERAPII AKCEPTACJI I ZAANGAŻOWANIA (ACT):