Nerwica czyli lęk i ciągłe zamartwianie się

SAMOPOCZUCIE W NERWICY

Zaburzenie lękowe uogólnione, zwane często nerwicą lękową, to stan ciągłego napięcia.  Osoby cierpiące na tę dolegliwość zamartwiają się o sprawy dnia

codziennego, o to co przyniesie przyszłość, o to, czy bliskiej osobie, która jest poza domem nic się nie stanie, o to, czy uda się utrzymać pracę, czy nie zachoruję na ciężką chorobę…Treść zmartwień może dotyczyć różnych obszarów życia. Każdy z nas martwi się czasem o przyszłość, zdrowie i pracę, jednak potrafimy przestać się martwić lub odłożyć martwienie się „na później”. Osoba cierpiąca na nerwicę lękową, nie potrafi przestać się martwić, często ma wrażenie, że martwienie wymyka się spod kontroli lub że jest nadmierne. Ciągłe martwienie się może być tak nasilone, że utrudnia pracę, wykonywanie obowiązków, zmusza do rezygnacji z przyjemności.

Na zamartwianiu się tracę trzy, czasem cztery godziny dziennie. To jakiś koszmar

Jeśli podejrzewacie Państwo, że to wasz problem chcecie Państwo dokonać zmiany i macie poczucie, że potrzebna jest Wam profesjonalna pomoc to zapraszam do mojego gabinetu na konsultację diagnostyczną. Po spotkaniu będę mogła zaproponować Państwu plan terapii lub wskazać inne formy pomocy. Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej z uwzględnieniem najnowszych badań skuteczności poszczególnych metod pracy. Terapia nadmiernego lęku, nerwicy lękowej i trwa od 14 do 20 tygodni w zależności od nasilenia problemu.

NERWICA LĘKOWA, LĘK, ZABURZENIE LĘKOWE UOGÓLNIONE

Zbyt silny lęk towarzyszący na nieustannie od rana do wieczora to ogromny problem. Zaburzenie lękowe uogólnione (nerwica) może w dużym stopniu utrudnić codzienne życie. Być może doświadczają Państwo niektórych lub wszystkich z poniższych objawów1:

 • nieustannie zamartwiacie się
  • odczuwacie Państwo napięcie związane z codziennymi wydarzeniami. Niby nic wielkiego się nie dzieje, a Państwo odczuwacie silny lęk;
  • tym co będzie, co się stanie jeśli „coś pójdzie nie tak”;
  • spędzacie Państwo dużo czasu na perfekcyjnych przygotowaniach, próbujecie zapobiec najgorszemu. Te czynności zajmują Wam bardzo dużo czasu, tak że jesteście już zmęczeni ciągłym zamartwianiem;
 • często macie Państwo wrażenie, że utraciliście kontrolę nad zmartwieniami;
 • niepokój jest tak silny, że macie państwo poczucie bycia na krawędzi wyczerpania;
 • macie problemy z koncentracją;
 • macie Państwo problemy ze snem lub budzicie się z powodu lęku i napięcia;
 • łatwo się męczycie;
 • jesteście Państwo bardziej drażliwi niż zazwyczaj;
 • czujecie Państwo nadmierne napięcie mięśni;

Lekarz psychiatra diagnozuje zaburzenie lękowe uogólnione jeśli problemy te trwają co najmniej 6 miesięcy.

*UWAGA! Nie wszystkie te objawy muszą wystąpić u jednej osoby. Już kilka z nich może świadczyć o tym, że zmagacie się Państwo z poważnym problemem. Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do rozstrzygania o diagnozie.

Nerwica lękowa, Zaburzenie lękowe uogólnione, Lęk

CO WIEMY O NERWICY LĘKOWEJ?

Nerwica lękowa czyli zaburzenie lękowe uogólnione dotyczy około 9% populacji. Dwa razy częściej chorują na nią kobiety niż mężczyźni. Objawy pojawiają się wcześnie, już przed 20 rokiem życia, jednak osoby zgłaszają się po profesjonalną pomoc zwykle dopiero w wieku średnim.

JAK TERAPIA MOŻE POMÓC?

W trakcie terapii uczymy się jak panować nad zmartwieniami, uczymy się dystansowania od nich, odkładania zmartwień na później. Ważne jest też znalezienie czynników podtrzymujących problem, przekonań, które sprawiają, że próbujemy radzić sobie z napięciem poprzez zamartwiania.

Tworzę różne katastroficzne scenariusze wydarzeń, boję się przyszłości

SKUTECZNOŚĆ TERAPII ZABURZENIA LĘKOWEGO UOGÓLNIONEGO

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, jest rekomendowaną formą leczenia zaburzenia lękowego uogólnionego  m.in.: przez narodowy instytut zdrowia w Wielkiej Brytanii National Institute for Health and Care Excellence w nice.org.uk oraz Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne American Psichological Association apa.org.  Psychoterapia zaburzenia lękowego jest formą terapii częściej rekomendowaną niż farmakoterapia.

Badania Borkovca pokazują, że 58% osób w rok po terapii poznawczo-behawioralnej funkcjonuje lepiej niż przed terapią, co oznacza, że można liczyć na długotrwałe efekty leczenia.

Osoby po terapii poznawczo-behawioralnej osiągają znacznie większą poprawę niż osoby oczekujące na terapię, stosujące placebo oraz korzystające z terapii niedyrektywnej.

OSOBY CIERPIĄCE NA ZABURZENIE LĘKOWE UOGÓLNIONE

%

OCZEKUJĄCY NA TERAPIĘ Przeciętna osoba po terapii poznawczo-behawioralnaj uzyskuje większą poprawę niż 79% osób w tej grupie

%

KORZYSTAJĄCY Z TERAPII NIEDYREKTYWNEJ Przeciętna osoba po terapii poznawczo-behawioralnaj uzyskuje większą poprawę niż 75% osób w tej grupie

%

STOSUJĄCY PLACEBO FARMAKOLOGICZNE Przeciętna osoba po terapii poznawczo-behawioralnaj uzyskuje większą poprawę niż 90% osób w tej grupie

UWAGA! Typowe leki przeciwlękowe, leki „na uspokojenie” zażywane bez konsultacji z lekarzem psychiatrą mogą albo nie być skuteczne albo mogą prowadzić do uzależnienia, dlatego zaleca się bardzo ostrożne ich stosowanie w porozumieniu z lekarzem. Skuteczną formą farmakoterapii są  również leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI, stosowane w porozumieniu z psychiatrą.


Źródło: 1)Diagnostic and Statistical Manual of Mentel Disorders – DSM V 2) Borkovec, T. D., & Costello, E. (1993). Efficacy of applied relaxation and cognitive-behavioral therapy in the treatment of generalized anxiety disorder. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 61(4), 611-619. doi:10.1037/0022-006X.61.4.611 3)Butler, Champman, Eyan i Beck, 2006 za.: E.Pragłowska, A.Popiel, Psychoterapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2008, s. 216.