Zasady bezpieczeństwa w sieci

W celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu terapii on-line ważne jest żebyście Państwo przestrzegali poniższych zasad korzystania z komputera i internetu. Proszę sprawdzić czy poniższe warunki są spełnione przez Państwa komputer:

BEZPIECZNY KOMPUTER

Na Państwa komputerze jest zainstalowany aktualny i legalny system operacyjny  oraz włączona ochrona antywirusowa (np.: avast antywirus)

Na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, z którego będzie prowadzona rozmowa Skype lub ZOOM

Dostęp do komputera jest chroniony hasłem oraz korzystacie Państwo z chronionego hasłem bezpiecznego połączenia internetowego a nie z sieci publicznej np.: hot spot

POUFNOŚĆ

Korzystajcie Państwo z własnego konta Skype. Najlepiej założyć dedykowane konto na potrzeby kontaktu z terapeutą żeby np.: zminimalizować ryzyko wysłania wiadomości przeznaczonej dla terapeuty do innej osoby z  grona znajomych.

Nie udostępniajcie Państwo hasła do komputera czy komunikatorów Skype osobom trzecim

Po przeprowadzeniu rozmowy można ją usunąć z archiwum. Usunięcie rozmowy zabezpiecza przed przypadkowym przeczytaniem jej przez osoby trzecie np.: jeśli zostawicie Państwo na biurku włączony komputer.

Ważne jest też miejsce, z którego będziecie się Państwo łączyć. Najlepiej, żeby to było  miejsce, które zapewnia poufność rozmowy tzn.: nie przebywają w nim inne osoby, jest możliwość zamknięcia drzwi etc. Do rozmowy najlepiej jest używać zestawu słuchawkowego.

Warto pamiętać, że zwykłe usunięcie danych z komputera nie jest nigdy 100%  – dotyczy to dokumentów teks zapisów rozmów przez chat GG lub chat Skype itd.. Jeśli będziecie Państwo sprzedawać lub przekazywać innej osobie komputer, z którego prowadzone były rozmowy przez chat warto poszukać dodatkowych opcji czyszczenia dysku lub przekazać komputer bez dysku twardego.

Rozmowy video Skype nie są zapisywane na komputerze dlatego nie trzeba ich usuwać. Jeśli zdecydujecie się Państwo w porozumieniu ze mną nagrać sesję, przechowujcie nagranie w sposób bezpieczny.

 Więcej informacji na temat bezpieczeństwa oraz zasad, których przestrzegam w mojej pracy znajdziecie Państwo w Regulaminie