Trening umiejętności DBT ON-LINE 2021.02

Trening umiejętności DBT ON-LINE, Magdalena Tylko, Popomoc.pl


Zapraszamy do udziału w treningu umiejętności DBT 

 • Termin:  piątki w godzinach 10:00 – 12:00
 • Miejsce:  na platformie ZOOM, ON-LINE
 • Data rozpoczęcia: pierwsze spotkanie 5.02.2021
 • Czas trwania:  18 spotkań (1 część 9 oraz 2 część 9 spotkań)
 • Cena: od 60 PLN/ spotkanie (przy płatności za całość treningu z góry)
 • Uczestnicy:  trening dla osób dorosłych
 • Zapisy prowadzimy przez formulasz zgloszeniowy: https://forms.gle/ZYSfPaULbVqsDUyPA

Jeśli termin tego treningu Państwu nie odpowiada, zapraszam do zapisania się na listę osób zainteresowanych kolejnymi teningami DBT. W momencie organizacji kolejnej grupy otrzymacie Państwo powiadomienie o rozpoczęciu rekrutacji: https://forms.gle/XBVoUGETS7iY258Z7


1.
DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TEN TRENING?

Jeśli życie postawiło Cię w obliczu wielkich wyzwań, to wiesz jak trudne może być zachowanie równowagi i stabilności w ich obliczu . Czy nie byłoby dobrze w tych sytuacjach posiadać pomocnych umiejętności ukojenia intensywnych emocji? Umiejętności zdystansowania się od sytuacji? A może przydałyby się jeszcze umiejętności budowania relacji i bliskości? Jak wiadomo o relacje najtrudniej zadbać, kiedy jest się zmęczonym czy przytloczonym wyzwaniami. A i dobrze by było przy tym wszystkim umieć znaleźć spokój. Prawda? Tak to wszystko prawda. I jeśli czujesz, że właśnie takie umiejętności są Tobie potrzebne, to zapraszamy Cię do ucziału w grupie treningu umiejętności DBT.

Ten trening jest dla Ciebie jeśli chcesz:

 • lepiej radzić sobie w przeżywaniu i regulowaniu swoich emocji,
 • poprawić swoje relacje,
 • rozwinąć umiejętności radzenia sobie z kryzysami,
 • rozwinąć umiejętności uważności.

W szczególności trening jest skierowany do osób, które doświadczają dysregulacji emocji (intensywnych, silnych i wolno przemijających emocji) lub jako uzupełnienie terapii dla osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza

2.
SKUTECZNOŚĆ

Trening będzie prowadzony w oparciu o  protokołół Neacsiu, którego skuteczność została potwierdzona w grupie osób doświadczających dysregulacji emocji. Trening ten był jedyną interwencją terapeutyczną z jakiej korzystali uczestnicy, a ich stan się poprawił. (Linehan, Terapia Dialektyczno-Behawioralna, Trening Umiejętności, Podręcznik terapeuty, s.133)

My nieco zmodyfikowałyśmy trening, żeby mieć więcej spotkań na omówienie umiejętności.

3.
CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

W trakcie spotkań treningu umiejętności DBT nabędziesz :

Część 1 

UWAŻNOŚĆ I REGULACJA EMOCJI  (9 spotkań)

 • umiejętności uważności (tj.: będziesz budować kontakt ze sobą, nauczysz się dystansować do swoich myśli i obserwować/akceptować swoje stany emocjonalne)
 • umiejętności regulowania (tj.: oswajania, modyfikowania natężenia swoich emocji,)

Część 2 

UWAŻNOŚĆ TOLERANCJA DOLEGLIWOŚCI PSYCHICZNYCH, UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE (9 spotkań)

 • umiejętności uważności (tj.: będziesz budować kontakt ze sobą, nauczysz się dystansować do swoich myśli i obserwować/akceptować swoje stany emocjonalne)
 • umiejętności radzenia sobie z kryzysami, będziesz wiedzieć jak radzić sobie z impulsami lub innymi szkodliwymi zachowaniami, które wynikają z doświadczanego przez Ciebie cierpienia
 • umiejętności interpersonalnych (tj.: dowiesz się jak porozumiewać się w sposób asertywny oraz jak poczuć się lepiej w relacjach i jak sprawić aby inni czuli się dobrze z Tobą)

4.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Część 1

 • 5, 12, 19, 26 lutego 2021
 • 5, 12, 19, 26 marca 
 • 9, kwietnia

Część 2

 • 16, 23, 30 kwietnia 
 • 7, 14, 21, 28 maja
 • 11, 18 czerwca

5.
ZAPISY ORAZ CENY

Można zapisać się na całość

 • 1 i 2 część (18 spotkań) i opłacić  z góry 1080 PLN (60 pln/spotkanie) 
 • 1 i 2 część (18 spotkań) i oplacić  w 2 ratach  2 x 585 PLN (65 PLN /spotkanie)  
 • 1 i 2 część (18 spotkań) i opłata w 4 ratach  4 x 340 PLN (ok.75,5 PLN/spotkanie) 

Można zapisać się na część 1

 • 1 część (9 spotkań) i opłacić z góry za 9 spotkań 680 PLN (ok.75,5 PLN/spotkanie) 
 • 1 część (9 spotkań) i opłacić w 2 ratach 2 x 360 PLN (80 PLN/ spotkanie)

Można zapisać się na część 2

 • 2 część (9 spotkań) i opłacić z góry za 9 spotkań 680 PLN (ok.75,5 PLN/spotkanie) 
 • 2 część (9 spotkań) i opłacić w 2 ratach 2 x 360 PLN (80 PLN/ spotkanie)

Zapisy prowadzimy przez formulasz zgloszeniowy: https://forms.gle/ZYSfPaULbVqsDUyPA

W razie problemów z formularzem proszę o kontakt

5.
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

Zapis i  forma płatności Harmonogram płatności
  15 stycznia 2021 26 lutego 2021 9 kwietnia 2021 21 maja 2021
 1 i 2 część (18 spotkań) i opłata z góry 1080 PLN      
 1 i 2 część (18 spotkań) i oplata w 2 ratach 585 PLN   585 PLN  
 1 i 2 część (18 spotkań) i opłata w 4 ratach 340 PLN 340 PLN 340 PLN 340 PLN
 1 część (9 spotkań) i opłata z góry 680 PLN      
 1 część (9 spotkań) i opłata w 2 ratach 360 PLN 360 PLN    
 2 część (9 spotkań) i opłata z góry   680 PLN    
 2 część (9 spotkań) i opłata w 2 ratach   360 PLN   360 PLN

6.
REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunki zakwalifikowania się na trening

 1. Warunkiem uczestnictwa jest odbycie rozmowy wstępnej z jedną z trenerek i uzyskanie informacji o kwalifikacji
 2. Warunkiem udziału jest dostęp do komputera i stabilnego łącza internetowego tak żeby uczestnik był słyszany i widoczny dla pozostałych uczestników.
 3. Wniesienie opłaty za trening zgodnie ze złożoną  deklaracją płatności w momencie zapisów
 4. Odesłanie skanu podpisanej zgody RODO oraz umowy, które zostaną wysłane do uczestników przed pierwszym spotkaniem.

Warunki uczestniczenia w treningu

 1. Uczestnicy nie nagrywają spotkań treningu
 2. Ważną częścią treningu jest praca uczestnika pomiędzy spotkaniami. Zaangażowanie i wykonywanie pracy osobistej  jest warunkiem niezbędnym, o ile trening ma być skuteczny.
 3. 4 nieobecności pod rząd oznaczają brak możliwości kontynuowania treningu umiejętności. Organizator nie zwraca opłaty.

Dbanie o bezpieczeństwo członków grupy i poufność

 1. Łączenie się z miejsca, które zapewnia bezpieczeństwo spotkania i nie narusza anonimowości pozostałych uczestników tj.: w pomieszczeniu nie przebywają osoby trzecie. Niedopuszczalne jest łączenie się z restauracji, kawiarni, bibliotek czy innych miejsc publicznych. 
 2. Trening umiejętności nie jest terapią indywidualną ani grupową, nie omawiamy na nim kryzysowych sytuacji, nie dzielimy się zachowaniami destrukcyjnymi, żeby nie “zarazić nimi innych uczestników”. 
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o pozostałych uczestnikach

Inne zasady

 1. Uczestnik może zapisać się na  na całość 1-szą i 2-gą część treningu (18 spotkań), 1-szą część treningu (9 spotkań) lub 2-gą część treningu (9 spotkań)
 2. Trenerzy zastrzegają sobie możliwość zrekrutowania dodatkowych osób na 2-gą część treningu
 3. Osoby zakwalifikowane do grupy są zobowiązane do wniesienia opłat zgodnie z harmonogramem. Opóźnienia w płatnościach mogą się wiązać z brakiem możliwości uczestniczenia w grupie. 
 4. Udział w treningu oznacza zgodę na pozostałe zasady jakie zostaną przedstawione przez trenerki i wypracowane przez grupę na pierwszym spotkaniu
 5. Złamanie powyżej wymienionych zasad może wiązać się z brakiem możliwości kontynuowania treningu oraz utratą wpłaconych środków. 
 6. Grupa zostanie uruchomiona jeśli zapisze się co najmniej 8 osób

 

7.
TRENERKI

Magdalena Muracka-Tylko – jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralny (cert. nr: 544) oraz ukończyła szkolenie w terapii dialektyczno-behawioralnej prowadzone przez Instytut Marshy Linehan, Behavioral Tech https://behavioraltech.org/, bierze udział w zespole konsultacyjnym DBT, poddaje swoją pracę superwizji

Sylwia Mańko – jest terapeutą w trakcie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej oraz ukończyła szkolenie w terapii dialektyczno-behawioralnej prowadzone przez Instytut Marshy Linehan, Behavioral Tech https://behavioraltech.org/, bierze udział w zespole konsultacyjnym DBT, poddaje swoją pracę superwizji

8.
DODATKOWE INFORMACJE O TERAPII DIALEKTYCZNO-BEHAWIORALNEJ I TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI DBT

Trening umiejętności DBT jest częścią Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT), która została stworzona przez zespół Marshy Linehan, aby pomóc kobietom, doświadczającym częstych kryzysów emocjonalnych i podejmujących wielokrotne próby samobójcze. Później w trakcie rozwoju tego nurtu terapii i dzięki większemu zrozumieniu natury problemów pacjentów, trening stał się podstawowym narzędziem pomocy dla osób cierpiących na dysregulację emocji oraz cierpiących na zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline). Teraz terapię DBT uznaje się za skuteczną w rozwiązywaniu wielu różnych problemów psychicznych np.: problemów z objadaniem się, utrzymującą się depresją.


Jeśli termin tego treningu Państwu nie odpowiada, zapraszam do zapisania się na listę osób zainteresowanych. W momencie organizacji kolejnej grupy otrzymacie Państwo powiadomienie o rozpoczęciu rekrutacji: https://forms.gle/XBVoUGETS7iY258Z7