Trening umiejętności DBT

Zapraszamy do udziału w treningu umięjętności DBT – ON LINE

Wtorki w godzinach 19:30 – 21:30 na platformie ZOOM, pierwsze spotkanie 24.09.2019

Czym jest trening umiejętności DBT?

Trening umiejętności DBT jest częścią Terapii Dialektyczno-Behawioralnej Kontakt Magdalena Tylko psycholog, psychoterapeuta(DBT), która została stworzona przez zespół Marshy Linehan, aby pomóc kobietom, doświadczającym częstych kryzysów emocjonalnych i podejmujących wielokrotne próby samobójcze. Później w trakcie rozwoju tego nurtu terapii i dzięki większemu zrozumieniu natury problemów pacjentów, trening stał się podstawowym narzędziem pomocy dla osób cierpiących na dysregulację emocji oraz cierpiących na zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline).

Dla kogo przeznaczony jest trening DBT?

Jeśli doświadczasz częstych kryzysów, twoje emocje są zmienne, masz problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, to ten trening może być pomocny dla Ciebie. Jeśli masz poczucie, że Twoje bliskie relacje charakteryzują częste wzloty i upadki, to trening DBT może pomóc znaleźć Ci właściwą równowagę w relacjach. Jeśli masz poczucie braku kontaktu z samym/samą sobą to trening może pomóc Ci znaleźć wewnętrzny spokój i przywrócić poczucie stabilności. Jeśli Twoje emocje zmieniają się z godziny na godzinę lub masz poczucie, że dominującym nastrojem jest smutek, to trening umiejętności pomoże Ci oswoić Twoje emocje.

W szczególności trening jest skierowany do osób, które cierpią na zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline, BPD)

Warunki uczestnictwa

Terapia DBT składa się z 4 podstawowych elementów: sesji indywidualnych, treningu DBT, coachingu telefonicznego oraz z zespołu konsultacyjnego, w którym co tydzień bierze udział terapauta.

Nasz trening może być częścią terapii – jesli Twój terapeuta pracuje w nurcie DBT lub uważa, że trening taki może być dla Ciebie pomocny. Taka forma pomocy jest rekomendowana dla osób, które mają diagnozę zaburzenia osobowości z pogranicza w szczególności jeśli doświadczają częstnych kryzysów, podejmują próby samobójcze, mają problemy z substancjami. 

Nasz trening może być samodzielną formą pomocy -jeśli nie doświadczasz częstych stanów kryzysowych, natomiast masz problemy z emocjami, są zmienne lub przytłaczające; Masz problemy w relacjach – czujesz się niezrozumiana/niezrozumiany przez sowje otoczenie a może często zrywasz przyjaźnie, a potem żałujesz.

Przed rozpoczęciem treningu w rozmowie indywidualnej wspólnie z Tobą sprawdzimy, która z tych dwóch opcji będzie dla Ciebie optymalna. 

 

Czego się nauczysz?

W trakcie spotkań treningu umiejętności DBT nabędziesz 

 • umiejętności radzenia sobie z kryzysami, będziesz wiedzieć jak radzić sobie z impulsami samobójczymi lub innymi szkodliwymi zachowaniami, które wynikają z doświadczanego przez Ciebie cierpienia
 • umiejętności regulowania (tj.: oswajania, modyfikowania natężenia) swoich emocji, 
 • umiejętności interpersonalnych (tj.: dowiesz się jak porozumiewać się w sposób asertywny oraz jak poczuć się lepiej w relacjach i jak sprawić aby inni czuli się dobrze z Tobą)
 • umiejętności uważności (tj.: będziesz budować kontakt ze sobą, nauczysz się dystansować do swoich myśli i obserwować/akceptować swoje stany emocjonalne)

 

Podstawowy  trening DBT jak wygląda

Podstawowa forma treningu DBT trwa 25 tygodni i rekomandowane jest aby uczestnik wziął udział w 2 cyklach. To oznacza, że pełen trening umiejętności DBT to około 50 spotkań. My nieco modyfikujemy ten ramowy plan, tak żeby możliwe było zakończenie spotkań w połowie lipca. 

 

Plan naszego treningu przedstawia się następująco

Moduł 1= Uważność + Umiejętności radzenia sobie z kryzysem (7 spotkań)

Moduł 2 = Uważność + umiejętności regulacji emocji (10 spotkań)

Moduł 3 = Uważność + umiejętności interpersonalne (8 spotkań)

Powtórka Modułu 2 = Uważność + umiejętności regulacji emocji (9 spotkań)

Powtórka Modułu 3 = Uważność + umiejętności interpersolanle (7 spotkań)

Nasz trening umiejętności DBT z założenia będzie treningiem cyklicznym, od września kolejnego roku mamy zamiar kontynuować spotkania. Oznacza to, że można do treningu dołączyć wraz z początkiem dowolnego modułu. Można też wziąć udział w jednym lub 2 modułach, jeśli jest taka potrzeba.

W tym momencie prowadzimy zapisy na 2 pierwsze moduły. Oczywiście osoby, które wezmą udział w module 1 lub 2 będą miały możliwość kontynuować spotkania w kolejnych modułach. 

Harmonogram spotkań

Wtorki – godziny 19:30 – 21:30, pierwsze spotkanie 24.09

Moduł 1 (Uważność + Umiejętności radzenia sobie z kryzysem) 

24.09, 1.10, 8.10, 15.10, 22.10, 29.10, 5.11

Moduł 2 (Uważność + umiejętności regulacji emocji)

12.11, 19.11, 26.11, 3.12,10.12, 17.12, 7.01, 14.01, 21.01, 28.01

Dokładny harmonogram kolejnych modułów będzie podany bliżej terminów ich rozpoczęcia. Co do zasady spotykamy się co tydzień we wtorek, chyba że w tym dniu wypada dzień wolny od pracy lub wystąpią inne niezależne od nas przyczyny.

Zaangażowanie i inne kwestie po stronie uczestnika:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest odbycie rozmowy wstępnej z jedną z trenenrek
 2. Warunkiem udziału jest dostęp do komputera i stabilnego łącza internetowego tak żeby uczestnik był słyszany i widoczny dla pozostałych uczestników.
 3. Łączenie się z miejsca, które zapewnia bezpieczeństwo spotkania i nie narusza anonimowości pozostałych uczestników tj.: w pomieszczeniu nie przebywają osoby trzecie. Niedopuszczalne jest łączenie się z restauracji, kawiarni, bibliotek czy innych miejsc publicznych. 
 4. Ważną częścią treningu jest praca uczestnika pomiędzy spotkaniami. Zaangażowanie i wykonywanie pracy jest warunkiem niezbędnym, o ile trening ma być skuteczny.
 5. 4 nieobecności pod rząd oznaczają brak możliwości kontynuowania treningu umiejętności.
 6. Trening umiejętności nie jest terapią indywidualną ani grupową, nie omawiamy na nim kryzysowych sytuacji, nie dzielimy się zachowaniami destrukcyjnymi, żeby nie “zarazić nimi innych uczestników”. 
 7. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji o pozostałych uczestnikach
 8. Zgoda na pozostałe zasady jakie zostaną przedstawione przed przystąpieniem do treningu i na pierwszym spotkaniu
 9. Odesłanie skanu podpisanej zgody RODO oraz umowy, które zostaną wysłane do uczestników przed pierwszym spotkaniem.
 10. Złamanie powyżej wymienionych zasad może wiązać się z brakiem możliwości kontynuowania treningu. 

Koszt:

100 PLN/ 2-godzinne spotkanie

Moduł 1  (Uważność + Umiejętności radzenia sobie z kryzysem) – 7 spotkań – 700 PLN (możliwa płatność w 2 ratach 400 PLN do 20 września 2019 oraz 300 PLN do 20 października 2019)

Moduł 2 (Uważność + umiejętności regulacji emocji)- 10 spotkań – 1000 PLN (możliwa płatność w 2 ratach 500 PLN do 12 listopada.2019 oraz 500 PLN do 10 grudnia 2019)

Płatność za cały moduł z góry lub w 2 ratach. Opłacenie całego modułu lub wpłata pierwszej raty jest potwierdzeniem udziału w spotkaniach. 

Za opuszczone spotkania uczestnik nie otrzymuje zwrotu wpłaconych środków. 

Informacje dotyczące płatności zostaną przekazane uczesnikom po zakwalifikowaniu do grup.

Zapisy

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany treningiem napisz na: Po 19 sierpnia 2019 skontaktujemy się z Tobą aby  odbyć rozmowę wstępną oraz przekazać Ci dalsze informacje. 

Prowadzący trening

Magdalena Muracka-Tylko – jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralny (cert. nr: 544) oraz ukończyła szkolenie w terapii dielaktyczno-behawioralnej prowadzone przez Instytut Marshy Linehan, Behavioral Tech https://behavioraltech.org/, bierze udział w zespole konsultacyjnym DBT, poddaje swoją pracę superwizji

Sylwia Mańko – jest terapeutą w trakcie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej oraz ukończyła szkolenie w terapii dielaktyczno-behawioralnej prowadzone przez Instytut Marshy Linehan, Behavioral Tech https://behavioraltech.org/, bierze udział w zespole konsultacyjnym DBT, poddaje swoją pracę superwizji