Pytania

….czyli najczęściej zadawane pytania

PRZEBIEG TERAPII I POUFNOŚĆ

Czy mam prawo zrezygnować z terapii w dowolnym momencie?

Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z terapii.

Ile czasu trwa terapia?

Zwykle na 2-3 spotkaniu wspólnie z klientem formułuję cel terapii. Jasno sprecyzowany cel pozwoli mi określić ile będzie potrzebnych spotkań żeby uzyskać poprawę lub osiągnąć to, co zaplanowaliśmy. Zwykle spisuję na kartce zarówno cel oraz przewidywaną ilość spotkań. W trakcie terapii będziemy monitorować czy przy danym tempie pracy ustalony cel udaje się osiągnąć.
Dla poszczególnych problemów liczba spotkań będzie różna. W podejściu poznawczo behawioralnym terapeuta w swojej pracy zwykle korzysta z protokołów terapeutycznych, które określają długość terapii dla każdego z obszarów problemowych. I tak jeśli klient cierpi na depresję o umiarkowanym nasileniu, to będzie to ok .12 sesji terapeutycznych, dla zaburzeń lękowych (nerwic) ta liczba została określona na ok. 16 sesji, zaburzenie PTSD to ok.12 sesji. Z tego powodu terapia poznawczo-behawioralna jest często określana mianem terapii krótkoterminowej. Ale zdarzają się też w podejściu poznawczo-behawioralnym terapie dłuższe szczególnie jeśli problem długo narastał. Do jednej z dłuższych form terapii należy terapia zaburzenia osobowości borderline, która może trwać od 2 do 4 lat.

Czy przekazane przeze mnie informacje są poufne?

TAK. Jest to podstawowa zasada w psychoterapii zawarta również w Kodeksie Etyki Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, którego jestem członkiem. Warto też podkreślić, że jako psycholog i psychoterapeuta jestem zobowiązana do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa zgodnie z  Ustawą o zawodzie psychologa i Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Wszystkie informacje jakie klient przekaże mi w trakcie sesji są poufne i nie zostaną przekazane nikomu innemu.Od tej zasady jest jeden wyjątek: zagrożenie życia lub zdrowia mojego klienta lub osoby z jego najbliższego otoczenia.

Czy są jakieś wyjątki od zasady poufności?

TAK. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dowiem się, że zagrożone jest życie lub zdrowie mojego klienta albo życie lub zdrowie osoby z jego otoczenia. Wówczas mam prawo powiadomić stosowne służby np.: wezwać pomoc medyczną.

Mam też prawo konsultować pewne kwestie z superwizorem, czyli wyszkolonym psychoterapeutą, ale wówczas ukrywam wszelkie dane osobowe klienta. Poza tym superwizor również jest obowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
Warto też pamiętać o jednej ważnej kwestii. Jeśli korzystamy z konsultacji on-line, to zarówno ja jak i mój klient mamy obowiązek zadbać o bezpieczeństwo i poufność.

Jakich zasad bezpieczeństwa powinniście Państwo przestrzegać?

W celu zapewnienia jak największej poufności spotkania i bezpieczeństwa proszę, żebyście Państwo:

 • korzystali z komputera zabezpieczonego hasłem,
 • łączyli się ze mną z własnego konta Skype lub GG, niedopuszczalne jest w tym celu korzystanie z konta innej osoby np.: partnera, przyjaciela czy znajomego,
 • nie udostępniali innym osobom hasła o konta Skype oraz GG,
 • dbali o to, żeby w pomieszczeniu, z którego się łączycie nie przebywały osoby trzecie,

Czy w terapii mogą brać udział osoby poniżej 18-tego roku życia?

Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w terapii tylko za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Ile osób może brać udział w sesji?

W sesji może brać udział jedna osoba.  Ważne jest również to, żebyście Państwo łączyli się z pomieszczenia w którym nie przebywają osoby trzecie, żeby zapewnić poufność spotkania.

Czy są jakieś okoliczności uniemożliwiające realizację sesji?

Nie prowadzę sesji z osobami pozostającymi pod wpływem środków zmieniających świadomość, bo uniemożliwia to efektywną pracę.

 

REZERWACJE

Jakie są zasady odwoływania rezerwacji przez klienta?

Za sesję odwołaną przez klienta do godziny 22:00 w dniu poprzedzającym sesję nie pobieram opłaty. Jeśli sesja została opłacona z góry po uzgodnieniu z klientem zwracam opłatę na wskazany przez klienta numer konta bankowego lub kwota ta zostaje zaliczona na poczet kolejnej sesji.
Za sesję odwołaną przez klienta po godzinie 22:00 w dniu poprzedzającym sesję lub jeśli klient o swojej nieobecności mnie nie poinformuję, pobieram opłatę w wysokości 50% ceny sesji. Pozostała kwota jest zwracana na wniosek klienta na wskazany przez niego numer konta lub będzie odliczona od kolejnej sesji.

Jakie są zasady odwoływania rezerwacji przez terapeutę?

Dokładam wszelkich starań do tego, żeby nie odwoływać Państwa rezerwacji, ale jeśli taka sytuacja się zdarzy to mogę zaproponować Państwu następujące rozwiązanie.

Jeśli odwołam rezerwację do godziny 22:00 w dniu poprzedzającym sesję, to postaram się Państwu zaproponować jak najszybciej dogodny termin sesji.

Jeśli odwołam rezerwację po godzinie 22:00 w dniu poprzedzającym sesję, na kolejną sesję udzielę państwu rabatu w wysokości 50% ceny za sesję. Postaram się Państwu zaproponować jak najszybciej dogodny termin sesji.

Jaki jest numer konta bankowego?

Magdalena Muracka-Tylko

Bank:ING Bank Śląski S.A.

Rachunek: 84 1050 1025 1000 0091 4447 1720

 

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Co to znaczy, że terapia poznawczo-behawioralna jest terapią opartą na dowodach naukowych?

W podejściu poznawczo-behawioralnym bardzo duży nacisk kładzie się na badanie skuteczności terapii. W podejściu poznawczo-behawioralnym korzysta się z różnych możliwości sprawdzenia skuteczności w badaniach: korelacyjnych, eksperymentalnych czy quasi-eksperymentalnych itp.
Jedną z najsilniejszych metod testowania skuteczności terapii jest przeprowadzenie eksperymentu. W tym celu opracowuje się protokół terapeutyczny, który określa jak powinna wyglądać terapia w przypadku danego obszaru problemowego. W protokole terapeutycznym są zawarte informacje dotyczące ilości sesji, czasu trwania sesji, zagadnień, które powinny być omówione w ramach kolejnych spotkań. Jedna z tych grup uczestniczy w terapii poznawczo-behaiwioralnej określonej w protokole terapeutycznym, inne grupy korzystają z innej formy pomocy Po pewnym czasie badacz sprawdza, która z grup najlepiej poradziła sobie z danym problemem. Porównując wyniki grup określa się, które z form pomocy były skuteczniejsze od pozostałych. Tego typu badania zostały przeprowadzone dla określenia skuteczności terapii m.in.: depresji, zaburzeń lękowych, PTSD, zaburzenia obsesyjno kompulsyjnego i tu terapia poznawczo-behawioralna uzyskała bardzo wysokie wyniki skuteczności w porównaniu do innych metod.

Co to znaczy, że terapeuta pracuje w pewnym podejściu terapeutycznym?

Psychologia nie jest jednolitą dziedziną wiedzy. Jeśli ktoś nie ma styczności z psychologią to może być mu trudno zorientować się w wielości zagadnień i podejść. Tymczasem w psychologii mamy wiele mikro-teorii wyjaśniających dane zjawisko. Czasami teorie te będą się wzajemnie uzupełniały, ale zdarza się, że są wzajemnie sprzeczne.
Podejścia terapeutyczne mają u podstaw teorie psychologii ogólnej. Psychoterapia, przez osoby, które nie zajmowały się zawodowo psychologią, może się kojarzyć z psychoanalizą, która historycznie była pierwszą dużą szkołą psychoterapii. W latach 50-tych XX wieku pojawiły się jednak nowe kierunki psychoterapii. Więcej o terapii poznawczo-behawoiralnej można przeczytać więcej między innymi na stronach: psychoterapia poznawczo-behawioralna oraz jak pracuję.

Czym jest protokół terapeutyczny?

Protokół terapeutyczny mówi terapeucie jakie zagadnienia powinny być poruszone na kolejnych sesjach i podpowiada możliwe sposoby rozwiązania poszczególnych problemów. Dzięki temu terapeuta ma pewność, że nie opuścił żadnego z ważnych tematów jakie powinny zostać omówione z klientem. Protokół jest też punktem odniesienia, pozwalającym ocenić, czy terapia przebiega w odpowiednim tempie, czy nie jest za szybka lub za wolna.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości, to proszę przesłać pytanie korzystając z poniższego formularza:

  Imię (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Proszę wpisać ten kod: captcha