Skuteczność terapii ONLINE

WYNIKI BADAŃ Poniżej przedstawiam Państwu dane dotyczące skuteczności psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonej on-line. Dane zaczerpnęłam z artykułu Delivery of Evidence-Based Psychotherapy via Video Telehealth, Daniel F. Gros & Leslie A. Morland & Carolyn J. Greene & Ron Acierno & Martha Strachan & Leonard E. Egede & Peter W. Tuerk & Hugh Myrick & B. Christopher Frueh,  7 July 2013.

W poniższym zestawieniu przedstawiam Państwu wyniki badań dwóch rodzajów. Pierwsze są to wyniki badań porównawczych międzygrupowych tj.: takie gdzie badacza interesowało porównanie czy grupa osób biorących udział w psychoterapii on-line uzyskała tak samo dobre wyniki jak grupa osób korzystających z tradycyjnej terapii poznawczo-behawioralnej. Druga grupa badań, to porównania wawnątrzgrupowe, tj.: takie, w których badacz obserwuje, czy osoby korzystające z terapii on-line po terapii czują się i funkcjonują lepiej niż przed jej rozpoczęciem.

JAK ROZUMIEĆ WYNIKI BADAŃ? Większość wyników badań potwierdza fakt, że osoby korzystające z terapii za pośrednictwem internetu, po jej zakończeniu, czują się i funkcjonują lepiej niż przed terapią. Co ważniejsze jednak, dane z badań potwierdzają, że terapia prowadzona za pośrednictwem videorozmowy jest tak samo skuteczna jak tradycyjna terapia w gabinecie, prowadzona w oparciu o metody o udowodnionej skuteczności. Co do większości porównywanych grup badacze nie odnotowali różnic w efektach terapii tradycyjnej i on-line. Niestety liczba badań nad tą formą terapii jest jeszcze niewystarczająca, a przebadane grupy były niezbyt liczne. Dlatego w moim przekonaniu można ją polecać osobom, które nie mają dostępu do tradycyjnych form terapii o udowodnionej naukowo skuteczności. Jeśli macie Państwo możliwość skorzystania z tradycyjnej terapii o udowodnionej naukowo skuteczności, to sugeruję rozważyć tę formę pomocy. Jeśli nie, to serdecznie zapraszam do mojego gabinetu on-line.

 

BADANIA POTWIERDZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ TERAPII ON-LINE

(wyniki po zakończeniu terapii osób korzystających z terapii on-line w porównaniu do  osób korzystających z innych form terapii o udowodnionej naukowo skuteczności)

ZABURZENIA LĘKOWE I TIKI

Napady panikiPo terapii nastąpiła istotna poprawa w zakresie symptomów paniki, lęku oraz depresji i ogólnego funkcjonowania Osoby korzystające z terapii przez internet doświadczały mniej napadów paniki niż osoby korzystające z terapii tradycyjnej w gabinecie. Badacze nie odnotowali innych różnic pomiędzy grupami.Bouchard et al. (2004) Terapia poznawczo-behawioralna napadów paniki 12 sesji (indywidualna) Videorozmowa (n=11) Spotkania w gabinecie (n=10) (bez randomizacni)
Tiki u dzieciOsoby po terapii doświadczały istotnie mniej tików niż przed terapią. Osoby biorące udział w terapii oceniły wysoko relację z terapeutą. Nie było istotnych różnic w wynikach terapii tradycyjnej i tej prowadzonej przez internet.Himle et al. (2012) Terapia behawioralna tików 8 sesji (indywidualna) Videorozmowa (n=10) Terapia w gabinecie (n=8) (z randomizacją)

ZABURZENIA NASTROJU

Depresja u dzieciOsoby po terapii odczuwały mniejsze nasilenie depresji niż przed terapią. 82% osób po terapii nie spełniało już kryteriów diagnozy depresji. Osoby biorące udział w terapii przez internet po pewnym czasie od terapii odczuły dodatkowy spadek nasilenia symptomów depresji w porównaniu z osobami korzystającymi z terapii w gabinecie. Nie odnotowano innych różnic pomiędzy grupami.Nelson et al. (2003) Terapia poznawczo-behawioralna depresji dziecięcej 8 sesji (rodzina) Videorozmowa (n=14) Terapia w gabinecie (n=14) (z randomizacją)

UZALEŻNIENIA

Nadużywanie tytoniuOd palenia powstrzymywało się ok 25% osód. Badacze nie odnotowali różnic pomiędzy grupami.Carlson et al. (2012) Rzucenie palenia 8 session (grupowa) Videorozmowa (n=184) Terapia w gabinecie (n=370)
Nadużywanie narkotykówPo terapii wyższy poziom abstynencji niż przed terapią i mniejsza potrzeba do korzystania z opieki. Badacze nie odnotowali różnic pomiędzy grupami w zakresie wyników terapii.King et al. (2009) Przeciwdziałanie nawrotom 12 sesji (grupowa) Videorozmowa (n=20) Terapia w gabinecie (n=17) (z randomizacją)

ZABURZENIA JEDZENIA

Bulimia nervosaZmniejszenie ilości epizodów kompulsywnego jedzenia, prowokowania wymiotów oraz poziomu depresji w obydwu grupach. Osoby korzystające z terapii w gabinecie raportowały mniejszą ilość epizodów prowokowania wymiotów niż ozoby korzystające z terapii przez internet. Wyniki osób korzystających z tych dwóch form terapii nie różniły się w sposób istotny.Mitchell et al. (2008) Terapia poznawczo-behawioralna bulimii 20 sesji (indywidualna) Videorozmowa (n=62) Terapia w gabinecie (n=66) (z randomizacją)

ZABURZENIE STRESU POURAZOWEGO (PTSD)

PTSDPo terapii osoby odczuwały zmniejszenie symptomów PTSD. Badacze nie zaobserwowali różnic w wynikach terapii pomiędzy badanymi grupami.Germain et al. (2009) Terapia poznawczo-behawioralna PTSD 16–25 sesji (indywidualna) Videorozmowa (n=16) Terapia w gabinecie (n=32) (bez randomizacji)
PTSDOsoby po terapii odczuły zmniejszenie symptomów PTSD, depresji, lęku i stresu. Osoby biorące udział w terapii tradycyjnej odczuły większą poprawę z zakresie symptomów PTSD i depresji niż osoby korzystające z terapii przez internet.Gros et al. (2011c) Terapia ekspozycjna 12 sesji (indywidualna) Videorozmowa (n=62) Terapia w gabinecie (n=27) (bez randomizacji)
PTSDOsoby po terapii odczuwały mniej symptomów złości. Badacze nie zaobserwowali różnic w efektach terapii pomiędzy grupami.Morland et al. (2010) Terapia poznawczo-behawioralna radzenia sobie ze złością 12 sesji (grupowa) Videorozmowa (n=61) Terapia w gabinecie (n=64) (z randomizacją)
PTSDOsoby po terapii odczuwały mniej symptomów PTSD, lęku i depresji. Badacze nie odnotowali różnic w wynikach terapii pomiędzy grupami.Strachan et al. (2012a) Aktywizacja behawioralna i ekspozycja 8 sesji (indywidualna) Videorozmowa (n=18) Terapia w gabinecie (n=13) (z randomizacją)
PTSDOsoby po terapii odczuwały mniej symptomów PTSD i depresji niż przed terapią. Badacze nie zaobserwowali różnic w wynikach terapii pomiędzy grupami.Tuerk et al. (2010b) Terapia metodą przedłużonej ekspozycji 1–21 sesji (indywidualna) Videorozmowa (n=12) Terapia w gabinecie (n=35) (bez randomizacji)

BADANIA POTWIERDZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ TERAPII ON-LINE

(wyniki osób korzystających z terapii on-line po jej zakończeniu w porównaniu do wyników sprzed terapii)

ZABURZENIA LĘKOWE

Napady panikiOsoby po terapii odczuły istotną poprawę w zakresie redukcji symptomów paniki, poziomu lęku i ogólnego funkcjonowania.Bouchard et al. (2000) Terapia poznawczo-behawioralna paniki 12 sesji (indywidualnana) Videorozmowa (n=8)
Napady panikiOsoba po terapii doświadczała mniej symptomów depresji i lęku niż przed terapiąCowain (2001) Terapia poznawczo-behawioralna napadów paniki 12 sesji (indywidualna) Videorozmowa (n=1)
Fobia społecznaCztery osoby po terapii doświadczały istotnie mniej symptomów fobii społecznej niż przed terapią.Pelletier (2003) Terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej 12 sesji (indywidualna) Videorozmowa (n=5)
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjneOsoby po terapii doświadczały mniej symptomów zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego niż przed terapią. Nastąpiła również poprawa na skali przystosowania społecznego.Himle et al. (2006) Ekspozycja z powstrzymaniem reakcji 12 sesji (indywidualna) Videorozmowa (n=3)

ZABURZENIA LĘKOWE I NASTROJU

Zaburzenia nastroju i lękoweOsoby po terapii odczuwały mniejsze nasilenie depresji i lęku niż przed terapią.Griffiths et al. (2006) Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń nastroju lub lękowych 6–8 sesji (indywidualna) Videorozmowa (n=15)

UZALEŻNIENIA

Uzależnienie/nadużywanie alkoholu13 z 14 osób, które ukończyły terapię utrzymywały abstynencję..Badacze odnotowali wysoki poziom satysfakcji klientów oraz wysoki wskaźnik udziału w sesjach.Frueh et al. (2005) Przeciwdziałanie nawrotom 8 sesji (grupowa) Videorozmowa (n=18)

ZABURZENIA JEDZENIA

Bulimia Powstrzymywanie się od kompulsywnego jedzenia i wymiotów przez 4 ostatnie tygodnie leczenia, efekt utrzymał się miesiąc po interwencji.Bakke et al. (2001) Terapia poznawczo-behawioralna bulimii (indywidualnana) Videorozmowa (n=2)
Zaburzenia jedzeniaZmniejszenie ilości epizodów kompulsywnego jedzenia i zachowań kompensacyjnych.Simpson et al. (2003) Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń jedzenia 12-20 sesji (indywidualna) Videorozmowa (n=12)