Na spotkaniu poruszam ogólne treści nie tylko na czas świąt. Tuż przed nagraniem uruchomiła się drukarka w pomieszczeniu, w którym był prowadzony webinar. Co spowodowało konieczność ponownego rozpoczęcia spotkania. Stąd trudność z zachowaniem powagi na samym początku nagrania 🙂 Eksperyment, o którym wspominam w trakcie spotkania był prowadzony przez Roberta Rosenthala. Jego opis można znaleźć tutaj: https://dobrebadania.pl/efekt-rosenth…
Na tym spotkaniu mówiłam:
1) o tym że umiejętności DBT są uniwersalne, korzystamy z nich w wielu sytuacjach,
2) Jak ocenianie może utrudnić odebieranie ważnych informacji z otoczenia.
3) Duże nasilenie oceniania jest cechą charakterystyczną trudności psychicznych
4) Co zyskujemy a co tracimy oceniając? Czy nie ocenianie oznacza brak swojego zdania i zgadzanie się ze wszystkimi?
5) Doświadczamy jak łatwo pojawia się ocenianie w naszych umysłach, że utrudnia nam obserwowanie, opisywanie i uczestniczenie w rzeczywistości.
6) Dlaczego warto zwrócić na to uwagę, kiedy kończymy – podsumowujemy rok oraz kiedy przygotowujemy się do rozpoczęcia kolejnego roku.
7) Odpowiadamy na pytania dotyczące szkoleń dla terapeutów oraz programu Family Connections.
Ważna uwaga! 🙂 z ust prowadzącej pada (aż dwa razy 😉 sformułowanie negatywne emocje. Tymczasem nie ma negatywnych emocji 🙂 Jest to pewien skrót myślowy. Chodzi o sytuację, w której swoimi ocenami nakręcamy własne emocje, w taki sposób, że stają się one cierpieniem. Emocje jako takie stanowią informację dla nas o tym co się dzieje w otoczeniu, zwracają naszą uwagę na ważne elementy doświadczenia..

Spotkanie odbyło się w grudniu 2019 roku prowadziła je Magdalena Tylko

Webinar był nieodpłatny i prowadzony na rzecz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, https://ptdbt.pl/