Zespół PO POMOC

Jesteśmy terapeutkami, które wspólnie chcą zrealizować marzenie o miejscu, gdzie terapia jest bezpieczna, a każda osoba biorąca w niej udział czuje się w pełni akceptowana. Oferujemy profesjonalną pomoc. Każda z nas bierze udział lub już ukończyła 4-letnie szkolenie w psychoterapii, swoją pracę poddajemy superwizji. 

Sylwia pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Magdalena, Maria i Natalia są terapeutkami poznawczo-behawioralnymi oraz współtworzą zespół DBT oferując pełen program terapii dialektyczno-behawioralnej. 

Zespół terapeutyczny DBT

Maria Kulesza

dr n. biol. Maria Kulesza

Psycholog, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Psycholog, psychoterapeutka (ona/jej)

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) i dialektyczno-behawioralnym (DBT). Ukończyłam całościowe szkolenie DBT Comprehensive prowadzone przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT). Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia terapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym. Prowadzę terapię indywidualną, grupowy trening umiejętności i treningi Family Connections.

Dowiedz się więcej

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję naukowo potwierdzone metody oraz kieruję się kodeksem etycznym psychologa i kodeksem etycznym terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Jestem członkinią PTTPB i PTDBT, oraz International Society for the Studies of Personality Disorders.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam:

– w klinice zaburzeń depresyjnych w Stanowym Instytucie Psychiatrycznym w Nowym Jorku

– na oddziale całodobowym ogólno-psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim w Warszawie

– w klinice rehabilitacji neuropsychologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Regularnie rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne poprzez uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Wybrane szkolenia:

– szkolenie trenerów programu Family Connections, dla rodzin i bliskich osób z dysregulacją emocjonalną i zaburzeniem osobowości borderline, prowadzone przez PTDBT i dr Alana Fruzzetti

– warsztat dotyczący wykorzystywania umiejętności DBT w terapii osób uzależnionych, organizowany przez PTDBT

– diagnoza zaburzeń osobowości w klasyfikacji ICD-11, prowadzone przez European Society for the Studies of Personality Disorders

– „Płeć i seksualność w relacji terapeutycznej” prowadzone przez mgr Jana Świerszcza

Jestem członkinią komitetu naukowego kampanii społecznej na rzecz rozumienia zaburzenia osobowości borderline (https://zaburzenieborderline.pl/).

Byłam również jednym z założycieli fundacji Pro Alteri, niosącej pomoc osobom z doświadczeniem psychozy (obecnie nie działam w fundacji).

Obszary pomocy

Pracuję stacjonarnie oraz online, z osobami od 18 roku życia, doświadczającymi różnych trudności w życiu codziennym. Pracuję z osobami niezależnie od tego jak identyfikują się seksualnie, romantycznie i płciowo. Praca z każdą osobą pacjencką/pacjentką/pacjentem jest oparta na współpracy i wzajemnym zaufaniu, osadzona w najnowszych, popartych naukowo metodach i indywidualnie dostosowywanych do przeżywanych trudności.

– trudności w identyfikacji w różnych obszarach tożsamości, dysforia płciowa (nie opiniuję w kierunku tranzycji płci)

– stres mniejszościowy i wewnątrz-mniejszościowy

– trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, samotność

– trudności życia codziennego, kryzysy, zmiany w życiu

– depresja, zaburzenia lękowe, fobie

– zaburzenia osobowości

– ADHD

– trudności w obszarze seksualności i intymności

– żałoba

– nieradzenie sobie z emocjami, takimi jak lęk, złość, wstyd

– zaburzenia snu

Przeprowadzam również diagnostykę psychologiczną, w tym ADHD i spektrum autyzmu osób dorosłych.

 

 

Natalia Gorzelnik, psycholog, trenerka umiejętności DBT, podcasterka

mgr Natalia Gorzelnik

Psycholog, Trenerka umiejętności DBT, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia

psycholog,  obecnie w  trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii. Ukończyła  szkolenie DBT Comprehensive. W trakcie studiów jej ścieżką specjalizacyjną była  psychologia kliniczna oraz psychologii zdrowia i jakości życia.

Wspóółprowadzi treningi umiejętności oraz  podcast „Ogarnij: Emocje i Relacje?

mgr Magdalena Tylko

Psycholog, Psychoterapeutka CBT i DBT, Wykładowca

Nazywam się Magdalena Tylko. Jestem psychologiem i psychoterapeutką (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 544). Pracuję w nurcie  terapii poznawczo-behawioralnej, ponieważ jest to metoda psychoterapii o udowodnionej naukowo skuteczności. Od 2016 roku aktywnie uczę się oraz wspieram rozwój nurtu terapii dialektyczno-behawioralnej w Polsce.

Jestem założycielką gabinetu PO POMOC, który z pasją tworzę i rozwijam od 2014 roku. Od kilku lat prowadzę szkolenia oraz zajęcia dla studentów szkół psychoterapii gdzie z radością dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Współprowadzę i nagrywam podcast: Ogarnij: Emocje i Relacje

Terapeuci współpracujący

mgr Sylwia Cano-Dominguez

Psycholog, Pedagog, Psychoterapeutka psychodynamiczna

Ukończyła psychologię, pedagogikę oraz nauki o rodzinie i obecnie jestem w trakcie 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Collegium Medium UJ w Krakowie.